Produkter

Åkejs produkter och tjänster är utvecklade för att enkelt kunna integreras i kundernas befintliga system och leda till en effektivisering av primärt bygg- och fastighetsbranschen.

De produkter som idag finns på marknaden vänder sig i första hand till arkitekter/konsulter, byggentreprenörer, fastighetsbolag, förvaltare m m. Som exempel kan nämnas Descriptor som är ett program där beskrivningstexter automatiskt produceras under själva ritningsfasen.

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use