Miljö

Miljöbelastning – Miljöbelastningsberäkningar utför vi med verktyget Anavitor, som är det främsta LCA-baserade miljöbelastningsverktyget på marknaden. Vi hjälper också Anavitor-kunder att underhålla och kvalitetssäkra sina resursregister. Anavitorberäkningen utgår från byggmaterialen i ett byggprojekt och sammanställer summerade LCA-data som kan användas för jämförelser eller ”ständig förbättring”, i presentationsmaterial – t.ex. ”Carbon Footprint” – eller för att få poäng i certifieringar som BREEAM. 

Kontaktperson Daniel Petersson, 0413-663 93 och Daniel Enström, 0413-663 92 

Energiberäkningar – vi utgår från dina 3D-ritningar och beräknar energibehovet för byggnaden. 

Kontaktperson Mikael Kristiansson, 036-30 60 51

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2018 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use