Fastighetsinformation

Aktualisering – omfattar täckningskontroll, besiktning, uppmätning, omritning/konvertering och areaberäkning/-redovisning enligt svensk standard.

Besiktning/uppmätning – vi besiktar och kontrollmäter dina lokaler på plats och uppdaterar dina ritningar efter verkligheten.

Arkivtjänster
Vi erbjuder tjänster för den dagliga skötseln av våra kunders dokumentarkiv. Arbetet innefattar allt ifrån att administrera arkivet med användare och behörigheter till att importera/exportera information till användare och externa medarbetare eller konsulter. Vi ser till att dokument av mer teknisk karaktär som CAD-material hanteras på korrekt sätt. 

Exempel på relaterade arbetsuppgifter: 

  • Utbildning och information inom dokumenthantering och CAD
  • Dokumentsamordning - Informera konsulter och delta i uppstartsmöten för projekt
  • Arbete med manualer för digitala leveranser (FFI Tillämpningsanvisningar)
  • Inläsning av leveranser till arkivet
  • Skapa ritningsunderlag för hyreskontrakt
  • Revidera förvaltningsritningar och modeller

Kommunikation – Att kunna föra över information mellan olika system blir allt viktigare. Vi arbetar mycket med just informationsöverföring och konvertering mellan olika datasystem. Ett exempel på format för sådan kommunikation är fi2xml. Läs gärna mer om detta branschgemensamma format på www.fi2.se.

Strukturering – Just den stora mängden information kan ibland bli en belastning. Vi hjälper kunder att strukturera dessa mängder så att det blir hanterbart för organisationen.

Skanning storformat – Vi erbjuder skanning av era analoga ritningsarkiv. Kontakta oss för mer info eller prisuppgift.

Skanning driftpärmar – Vi skapar digitala driftpärmar som är organiserade på samma sätt som papperspärmen och dessutom är ännu enklare att uppdatera och söka i. Digitala driftpärmar sparar utrymme, tid och pengar
Klicka här för att läsa mer

Kontaktpersoner Mikael Kristiansson, 036-30 60 51

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use