Descriptor

Descriptor är en samling regler och format som är samlat i ett koncept som beskriver de olika informationselementen i legala dokument i byggprocessen.

Informationselementens inbördes relationer regleras likväl som relationerna mellan dokumentens informationselement och externa informationselement/dokument.

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use