CAD och BIM

Aktualisering – omfattar täckningskontroll, ritningsskanning, besiktning, uppmätning, fotografering, omritning/konvertering och areaberäkning/-redovisning enligt svensk standard.

Besiktning/uppmätning – vi besiktar och kontrollmäter dina lokaler på plats och uppdaterar dina ritningar efter verkligheten

Areaberäkning – med utgångspunkt från ritningar eller CAD-modeller beräknar vi BRA, BTA, A-temp och andra areabegrepp i enlighet med svensk standard eller våra kunders egna standarder.

Skapande av modeller – förr eller senare blir det nödvändigt att föra över pappers- eller 2D-ritningar till objektorienterade 3D-ritningar. Vi kan leverera modeller och ritningar i flera format och är specialiserade på Revit Architecture, AutoCAD Architecture och ArchiCAD.

Utbildning – våra konsulter utför utbildningar åt Tekniska Högskolan i Jönköping i AutoCAD Architecture, Revit Architecture och ArchiCAD. Vi undervisar även i ritningsläsning.

Visualiseringar
Att i olika skeden kunna visualisera byggnadsobjekt blir allt vanligare. Vi erbjuder visualisering på olika nivåer, allt från enklare skissvisualiseringar till fotorealistiska bilder.

CAD/BIM-manualer
Ny teknik ger många fördelar och det maximeras då det finns tydliga riktlinjer för hur informationen ska användas i framtiden. Vi har lång erfarenhet av att skapa manualer och handböcker för informationsskapandet, så att önskat resultat kan uppnås.

Leveranskontroll
Informationsbyggarna erbjuder att utföra leveranskontroller åt beställare inom förvaltning. Arbetet innefattar att mot ställda krav kontrollera de digitala leveranser som sker till organisationen. Exempel på en sådan leverans kan vara relationshandlingar för ett byggnadsprojekt. Leveranserna innehåller ofta CAD-filer i form av modeller och ritningar. Med hjälp av rutiner och verktyg kontrollerar vi filerna och justerar eventuella fel om behov finns. 

CAD-support
Informationsbyggarna erbjuder en generell CAD-supporttjänst till företag och offentlig sektor. Vi kan svara på frågor om CAD-program som AutoCAD, ArchiCAD och Revit Architecture, om CAD-specifikationer och manualer, eller hur du hanterar ritningar och andra CAD-relaterade begrepp.
Supporten är upplagd som ett kvartalsabonnemang, där det ingår en pott med timmar. Pottens storlek beror på abonnemangsnivån.
Klicka här för att läsa mer om tjänsten

Kontaktpersoner Mikael Kristiansson, 036-30 60 51 och Krister Kristiansson, 036-30 60 52

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use