Anavitor

Anavitor har utvecklats för att vara ett lättillgängligt och lättanvänt verktyg för att hantera LCA (Life Cycle Analysis), beräkning av miljöpåverkan och LCC (Life Cycle Cost) livscykel kostnader.

Genom att använda underlaget från investeringskalkylen och komplettera denna med Drift- och underhållsdata och generell data för resursers miljöpåverkan erhålls underlag för rapportering av kostnader, klimatpåverkan mm. 

Mer information om Anavitor finns på Anavitors egen webbplats 
www.anavitor.se


ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2018 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use