Koncernnyheter

ÅKEJ startar koncernbolaget Informationsbyggarna

2011-10-05

Informationsbyggarna skall framgent stå för konsultverksamheten i koncernen.

Läs mer på www.informationsbyggarna.se

ÅKEJ lanserar miljöberäkningsapplikationen ANAVITOR

2007-01-20

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett verktyg för beräkning av LCA och LCC

Applikationen ANAVITOR hanterar investeringskalkylens strukturerade information med hjälp av generell drift och underhållsdata samt är ihopknuten med en en miljödatabas från IVL som innehåller data om byggprodukters miljöpåverkan. 

ÅKEJ samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet

2006-10-01

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att vidareutveckla en applikation med tillhörande miljödatabas som skall utgöra en enkel bas för att hantera LCA och LCC på byggprojekt i olika stadier. 

Samarbetet skall leda till att byggindustrins parter kan erbjudas ett verktyg som hanterar byggprojektets investeringskalkyl som bas för LCA och LCC beräkningar. 

Applikationen går under arbetsnamnet ANAVITOR

Ett givande besök - 2014-01-20

I måndags fick vi besök av politikern och landshövdingen i Skåne län, Margareta Pålsson. På sin turné uppmärksammar hon företag som bidrar med något positivt för miljön. Informationsbyggarna presenterade vår verksamhet samt miljö- och klimatberäkningsprogrammet Anavitor. Det var en intresserad och påläst landshövding som gjorde diskussionerna intressanta. Vi tycker det är roligt att just miljödelen av vår verksamhet uppmärksammas på detta sätt. Margareta fortsätter under våren att besöka företag som bidrar till en bättre miljö i länet.

 read more ...
Åkej har tecknat kontrakt med Fortifikationsverket - 2013-07-01

”Förädling av förvaltningsinformation” kallas denna stora upphandling som Åkej vann i konkurrens med några av Sveriges bästa inom området. Med högst kvalité och bäst pris hade vi med god marginal det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vi är mycket glada för förtroendet och har med tillförsikt startat  konverteringsarbetet.

Uppdraget innefattar en mycket stor mängd ritningsinformation, över 2 miljoner kvadratmeter, som skall konverteras till 3D objektmodeller. Fokus ligger på att kunna överföra utrymmesinformation från CAD-modeller och vidare till dokument- och fastighetssystem. För att säkerställa kvalité kommer vi att använda oss av tydliga och specifika digitala Leveransspecifikationer och kontrollverktyg, från fi2:s projekt Informationsleveranser som använder det standardiserade neutrala formatet fi2xml. Arbetet kommer att utföras inom koncernen av Informationsbyggarna AB.

 
ÅKEJ startar koncernbolaget Informationsbyggarna - 2011-10-05

Informationsbyggarna skall framgent stå för konsultverksamheten i koncernen.

Läs mer på www.informationsbyggarna.se

 read more ...
ÅKEJ lanserar miljöberäkningsapplikationen ANAVITOR - 2007-01-20

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett verktyg för beräkning av LCA och LCC.

 read more ...
ÅKEJ samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet - 2006-10-01

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att vidareutveckla en applikation med tillhörande miljödatabas som skall utgöra en enkel bas för att hantera LCA och LCC på byggprojekt i olika stadier.

 read more ...
ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2018 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use