Informationsbyggarna AB är ett företag inom miljö, it – och fastighetsbranschen som arbetar med att förädla och utveckla information. 

Företaget bildades under hösten 2011 och består av medarbetare som har lång erfarenhet av bolagets olika verksamhetsområden. Vi kombinerar moderna verktyg med hållbart tänkande för att skapa mervärde åt våra kunder. Kundnyttan är något som alltid står i centrum och våra projekt utförs i nära samarbete med våra kunder. Vi tror att det är då bäst resultat och kvalité kan uppnås.

I kombinationen av våra verksamhetsområden ligger vår främsta styrka. Vi har lång erfarenhet av BIM och IT inom CAD-världen, vi kan koppla miljöpåverkan till ritningselement och vi har hjälpt bygg- och fastighetsbolag att hantera anbudskalkylinformation i många år. För närvarande arbetar vi med ett branschprojekt som syftar till att skapa ett överföringsformat för miljö- och byggmaterialinformation kopplat till byggnader och utrymmen

Våra kunder finns framförallt inom bygg- och fastighetssektorn. Vi fokuserar på fyra områden – miljö, CAD/BIM, fastighetsinformation och IT.

läs mer på www.informationsbyggarna.se

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2018 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use