Hösten 2011 omorganiserades ÅKEJ AB och 2 dotterbolag bildades. 

  • Informationsbyggarna AB driver och utvecklar koncernens konsultverksamhet.
  • Anavitor AB äger, förvaltar och utvecklar applikationer kring Anavitorkonceptet och dess produkter.
 
 

 

   
  
 
 
 

www.informationsbyggarna.se

 www.anavitor.se 
   

Koncernnyheter

Ett givande besök - den 20 januari 2014

I måndags fick vi besök av politikern och landshövdingen i Skåne län, Margareta Pålsson. På sin turné uppmärksammar hon företag som bidrar med något positivt för miljön. Informationsbyggarna presenterade vår verksamhet samt miljö- och klimatberäkningsprogrammet Anavitor. Det var en intresserad och påläst landshövding som gjorde diskussionerna intressanta. Vi tycker det är roligt att just miljödelen av vår verksamhet uppmärksammas på detta sätt. Margareta fortsätter under våren att besöka företag som bidrar till en bättre miljö i länet.

 read more ...
Åkej har tecknat kontrakt med Fortifikationsverket - den 1 juli 2013

”Förädling av förvaltningsinformation” kallas denna stora upphandling som Åkej vann i konkurrens med några av Sveriges bästa inom området. Med högst kvalité och bäst pris hade vi med god marginal det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vi är mycket glada för förtroendet och har med tillförsikt startat  konverteringsarbetet.

Uppdraget innefattar en mycket stor mängd ritningsinformation, över 2 miljoner kvadratmeter, som skall konverteras till 3D objektmodeller. Fokus ligger på att kunna överföra utrymmesinformation från CAD-modeller och vidare till dokument- och fastighetssystem. För att säkerställa kvalité kommer vi att använda oss av tydliga och specifika digitala Leveransspecifikationer och kontrollverktyg, från fi2:s projekt Informationsleveranser som använder det standardiserade neutrala formatet fi2xml. Arbetet kommer att utföras inom koncernen av Informationsbyggarna AB.

 
ÅKEJ startar koncernbolaget Informationsbyggarna - den 5 oktober 2011

Informationsbyggarna skall framgent stå för konsultverksamheten i koncernen.

Läs mer på www.informationsbyggarna.se

 read more ...
ÅKEJ lanserar miljöberäkningsapplikationen ANAVITOR - den 20 januari 2007

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett verktyg för beräkning av LCA och LCC.

 read more ...
ÅKEJ samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet - den 1 oktober 2006

ÅKEJ AB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att vidareutveckla en applikation med tillhörande miljödatabas som skall utgöra en enkel bas för att hantera LCA och LCC på byggprojekt i olika stadier.

 read more ...
ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use