Ledningen

Jan-Anders Jönsson, VD och grundare

Huvudområde: Miljöberäkningar. branscharbete och IT-tjänster

Civilingenjör väg och vatten. Har arbetat med utveckling av applikationer med inriktning på administrativa rutiner inom bygg och fastighet i 30 år. Anlitas som specialist i utredningar och projekt med fokus på bygg, fastighet och miljö.

Jan-Anders har tillsammans med Daniel Enström och IVL Svenska miljöinstitutet utvecklat miljöberäkningssystemet Anavitor. Jan-Anders har också varit drivande i utvecklingen av kalkylöverföringsformatet sbXML.

E-post: jaj@akej.se
Telefon: 0413-66395
  CV
ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2019 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use