Om Åkej


ÅKEJ med dotterbolag arbetar med konsultation och applikationsutvekling i bygg och fastighetsbranschen förträdesvis anknutet till produktionsadministration, förvaltning och miljö. 

ÅKEJ:s affärsidé är att de tjänster och produkter ÅKEJ erbjuder enkelt skall integreras i kundens verksamhet och vara utformade så att kundens behov sätts i centrum.

ÅKEJ grundades 1991. 

ÅKEJ har kontor i HÖÖR

ÅKEJ AB | Lärkgatan 38| 243 31 HÖÖR | TEL 0413-66 395 |jaj@akej.se
Copyright (c) 2018 ÅKEJ Privacy Statement Terms Of Use